کانال ورودی هواکش (تیبا)

75,000 تومان

مشترک برای مدل های تیبا ۱ و ۲

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۴

سریال: ۱۰۰۱۳۵

کشور سازنده: ایران