محافظ درب باک – پراید

7,500 تومان

مشترک برای مدل های  ۱۴۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۲۰۲

سریال: ۵۶۱۳۸۱

کشور سازنده: ایران