مجموعه سینی سرشاسی (پراید)

172,500 تومان

مشترک برای مدل های  ۱۴۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۲۰۲

سریال: ۵۶۰۰۴۴

کشور سازنده: ایران

پاک کردن