سینی سر شاسی (جاکمکی) – (پراید)

120,000 تومان

مشترک برای مدل های  ۱۴۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۲۰۲

سریال: ۵۰۶۱۳۱

کشور سازنده: ایران

پاک کردن