سینی زیر شیشه جلو (پراید)

60,000 تومان

مشترک برای مدل های  ۱۴۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۲۰۴

سریال: ۵۶۰۲۸۶

کشور سازنده: ایران