سینی داخل گلگیر عقب – راست – CNG (پراید)

75,000 تومان

مشترک برای مدل های  ۱۴۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۲

سریال: ۵۱۰۱۸۹

کشور سازنده: ایران