سینی داخل گلگیر جلو – پراید

125,000 تومان

مشترک برای مدل های  ۱۴۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱

برند: سایپا یدک (شرکتی)

مارک: ۲۰۲

سریال: ۵۶۱۴۳۳

کشور سازنده: ایران

مقایسه